2023
Bilder har copyright av Stian Ormestad bilcross.no

2022

Bilder har copyright av web administrator og (Foto: Stian Ormestad bilcross.no)